Вакцинация


ҚР ДСМ Тауарлар және көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті СҚО Тауарлар және көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Петропавл қалалық тауарлар және көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» РММ хабардар етеді, 2019 жылдың 16-қыркүйегінен бастап Қазақстан Республикасында 20 жастан 29 жасқа дейінгі (11 ай 29 күнді қоса алғанда) тұлғалардың қызылша мен қызамыққа қарсы қосымша иммунизациясы басталады, сонымен қатар қалаулары бойынша барлық қай жастағы болмасын тілек білдіретіндер тегін негізде егілулеріне болады.  Барлық қызықтыратын сұрақтар бойынша аумақтық емханалардың «Денсаулық» ЖКЕМ 51-10-63 арқылы жүгінуге болады.

Қызылша мен қызамықтан қорғанудың жалғыз тәсілі-вакцинация жасау.

РГУ «Петропавловское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК» информирует, что с 16.09.2019г. в РК начинается дополнительная иммунизация против кори и краснухи лиц в возрасте  от 20 до 29 лет (11 месяцев 29 дней включительно), кроме того по желанию могут привиться все желающие любых возрастов на бесплатной основе. По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам горячей линии территориальных ЧНУ «Денсаулык» 51-10-63.

Единственным способом защиты от кори и краснухи-вакцинация!

«ҚР ДСМ Тауарлар және көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті СҚО Тауарлар және көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Петропавл қалалық тауарлар және көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» РММ келесіні хабарлайды:

Тұмау- вирустық инфекциялық ауру, тыныстық жолды зақымдаумен, уыттанумен және қосымша бактериалдық шиеленесуі дамуының жоғары ықтималдығымен сипатталады. Жыл сайын күз басталуымен тұмау ауру санының өсуі байқалады.

Жылда тұмау тұрғындардың 30 пайызын зақымдайтын маусымды эпидемияға жалғасады. Олардың жартысын балалар мен жасөспірімдер құрайды. 3 жастан 14 жасқа дейінгі балалар тұмау сырқаттанушылығына ең көп ұшырайды. Балада тұмауға шалдыққыштық ересекке қарағанда 4-5 есе жоғары. Балаларда тұмау шиеленесумен жиі (бронхит, пневмония және т.б. қосылумен) өтеді.

Екпе жасау- тұмау профилактикасының ең тиінді әдісі. Вакцина инфекциямен күреске арналған қорғаушы антидене шығара отыра, иммунитеттік жүйені ширықтырады. Тұмау вирусына иммунитет жасаудан басқа тұмауға қарсы екпе жасау жалпы организмнің қорғаушы күшін жоғарылатады және басқа жіті демдік ауруларға тұрақтылықта орнатады. Тұмауға қарсы екпені тұрғындардың барлық топтарына жасауға болады.

Жыл сайын жергілікті бюджет қаржысы есебінен, тегін түрде медициналық қызметкерлердің, медициналық ұйымдардағы медициналық байқауға жататын балалардың, алты айдан асқан жиі ауыратын балалардың, білім ұйымдары балаларының, ата-аналарының қамқорынсыз қалған, балалар үйлерінің жетім балаларының, медициналық-әлеуметтік мекемелер (ұйымдар) қызметтерін алушылардың, жүктіліктің екінші немесе үшінші триместріндегілердің, жүрек-қантамыр жүйесі мен тыныс ағзаларының созылмалы ауруы бар және эпидемиологиялық көрсеткіштері жөніндегі адамдардың тұмауға қарсы екпе егілулері жүргізіледі. Екпе егілуді қалайтын адамдар екпені ақылы негізде тіркелген емханада алуларына болады.

Барлық қызықтыратын сұрақтар бойынша аумақтық емханалардың «Денсаулық» ЖКЕМ 51-10-63 арқылы жүгінуге болады.

РГУ «Петропавловское городское управление ККБТУ ДККБТУ СКО КККБТУ МЗ РК» сообщает следующее:

          Грипп- это вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся поражением респираторного тракта, интоксикацией и высокой вероятностью развития вторичных бактериальных осложнений. С наступлением осени ежегодно отмечается рост числа заболеваний гриппом. Ежегодно грипп вызывает сезонные эпидемии, поражающие до 30% населения, половину из которых составляют дети и подростки. Наиболее подвержены заболеваемости гриппом дети от 3 до 14 лет. Восприимчивость к гриппу у ребенка в 4-5 раз выше, чем у взрослого. Грипп у детей нередко протекает с осложнениями (присоединением бронхита, пневмонии и др.).
          Вакцинация- наиболее эффективный метод профилактики гриппа. Вакцина стимулирует иммунную систему, вырабатывая защитные антитела для борьбы с инфекцией. Кроме создания иммунитета к вирусу гриппа, вакцинация против гриппа в целом повышает защитные силы организма и вызывает устойчивость к другим острым респираторным заболеваниям.Прививка от гриппа рекомендуется всем группам населения.

          Ежегодно, за счет средств местного бюджета, на бесплатной основе проводится вакцинация против гриппа медицинских работников, детей, подлежащих медицинскому наблюдению в медицинских организациях, часто болеющих детей старше шести месяцев, детей организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, получателей услуг медико-социальных учреждений (организаций), беременных во втором или третьем триместре беременности, лиц с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.  Лица желающие привиться могут получить прививку на платной основе по месту прикрепления к поликлинике.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам горячей линии территориальных поликлиник ЧНУ «Денсаулык» 51-10-63.